Επείγον: Έκκληση και Πηγές για Ενημέρωση και Αλληλο-ενημέρωση

Etiquette-letter-writing-007Η ένταξη της Ικαρίας στο σχέδιο δράσης (project) με τίτλο: “Οικολογικές Πόλεις της Μεσογείουπου ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της 25ης Φεβρουαρίου –εντελώς βιαστικά (εντελώς βιαστικά;) και δίχως καμία ενημέρωση και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας-, αν τεθεί σε εφαρμογή, αλλάζει σταδιακά και ριζικά, όχι μόνο τις χρήσεις γης και το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε και δραστηριοποιούμαστε παραγωγικά, αλλά και τον τρόπο που είναι οργανωμένη η τοπική οικονομία και κοινωνία. Το ΣΧΟΟΑΠ που ψηφίστηκε οριακά (7 ψήφους κατά, 1 λευκό, 1 παρόν και 9 υπέρ) αργά το βράδυ της 15ης Μαρτίου, ορίζει αυτές τις ριζικές αλλαγές στις χρήσεις γης. Το ελάχιστο χρέος μας είναι η σφαιρική και πολύπλευρη ενημέρωση μας για το θέμα αυτό. Το μέγιστο καθήκον μας είναι η προστασία του ιδιαίτερου πολιτισμού του νησιού μας από τη παγκοσμιοποιημένη οικονομία της ελεύθερης αγοράς (βλ. Free Trade Zones) που τεκμηριωμένα λειτουργεί αποσυνθετικά για τις παραδοσιακές κοινωνικές δομές και προάγει τη μονοκουλτούρα.

Υπάρχει μεγάλος όγκος βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας τόσο για τη πολιτική της Ε.Ε. σε σχέση με τη Μεσόγειο, όσο και για τις επιπτώσεις των Ζωνών Ελεύθερου Εμπορίου (FTZ) σε τοπικές κοινωνίες και πολιτισμούς. Για το σκοπό της υπεύθυνης και σφαιρικής ενημέρωσης καταρτίσαμε μια αρχική λίστα πηγών, την οποία σας κοινοποιούμε.

Τέλος, μια διευκρίνιση: Η πρωτοβουλία πολιτών για τη διάσωση του Πράμνειου Όρους δεν είναι αντίθετη στην αειφόρο ανάπτυξη του τόπους μας. Η ερώτηση όμως που έχουμε υποχρέωση να θέτουμε σε κάθε περίπτωση είναι: (αειφόρος) ανάπτυξη από ποιους και για ποιους;

ΧΡΟΝΙΚΟ & ΠΗΓΕΣ (1995- 2012)

1995: Η δημιουργία της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας: Διακήρυξη της Βαρκελώνης

– Ολόκληρη η διακήρυξη (Barcelona Declaration, στα αγγλικά) http://www.eeas.europa.eu/euromed/docs/bd_en.pdf
– Σύνοψη στα Ελληνικά: http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/r15001_el.htm

Η Ευρωμεσογειακή Εταιρική Σχέση 1995-2003 (Βικιπαίδεια)

2004, 22-23 Μαρτίου, Αθήνα: Ευρω-Μεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/empa/content_en.html

για περαιτέρω διάβασμα: 2006, Η Ευρω-Μεσογειακή Εταιρική Συνεργασία 10 Χρόνια Μετά: Επαναξιολογώντας την Ετοιμότητα και τις Προοπτικές, IMF
http://www.imf.org/external/np/speeches/2006/062306.htm

2007: Πρόταση Sarkozy για δημιουργία Union of Mediterranean (UfM)

για περαιτέρω διάβασμα: Emerson M., 2008, “Βγάζοντας νόημα από τη Union of the Mediterranean του Sarkozy, στο CEPF Policy Brief Νο.155, Center of European Policy Studies (free download)
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1334057

2008, 13 Ιουλίου, Παρίσι: Summit of the Heads of State and Government με συμμετοχή 43 χωρών, όπου αποφασίστηκε επίσημα η δημιουργία της UfM και η οποία απορρόφησε τη Διακήρυξη της Βαρκελώνης

– Η Κοινή Διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής των Παρισίων για τη Μεσόγειο, 13 Ιουλίου, 2008 (στα ελληνικά)
http://aidfunding.mfa.gr/bpufm/pdf/prokirixi_gr.pdf

– Η Κοινή Διακήρυξη στα αγγλικά http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/er/101847.pdf

Περαιτέρω διάβασμα για τη σχέση της Διακήρυξης της Βαρκελώνης, της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτνίασης και την Ένωση της Μεσογείου:

– Reiterer M., 2009, «From the (French) Mediterranean Union to the (European) Barcelona Process: The ‘Union for the Mediterranean’ as Part of the European Neighbourhood Policy», στο European Foreign Affairs Review 14: 313-336 (free download-πολύ κατατοπιστικό άρθρο). http://studium.unict.it/dokeos/2011/courses/1001283C0/document/reiterer_EFAR2009.pdf

– Rozsa E., 2010, From Barcelona to the Union for the Mediterranean. Northern and Southern Shore Dimensions of the Partnership, Budapest: Hungarian Institute of International Affairs, pp.17.
http://www.academia.edu/341523/From_Barcelona_to_the_Union_for_the_Mediterranean

– 2008, Suel A., “From the Euro-Mediterranean Partnership to the Union for the Mediterranean” στο Perceptions, pp.93-121.
http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/02/AsliSuel.pdf

– 2010, Nazemroaya M.D., «World Geopolitics and the Battle for the Mediterranean» στο Global Research (Εξαιρετική γεωπολιτική ανάλυση της ιστορίας της Ένωσης για τη Μεσόγειο) http://www.globalresearch.ca/world-geopolitics-and-the-battle-for-the-mediterranean/21638

Έγγραφα από τις 5 επιτροπές της UfM:
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/empa/docs_en.html

εκ των οποίων ενδιαφέρον για την Ικαρία παρουσιάζουν:

α) Το «πρόγραμμα Let’s Do It»

Draft recommendations from the Committee on Energy, Environment, and Water (στα αγγλικά).
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/empa/pdf/energie_draft_report_lets_do_it_plus_amendments_en.pdf

β) Διαχείριση απορριμμάτων: Βιομάζα

Draft recommendations from the Committee on Energy, Environment, and Water (στα αγγλικά)
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/empa/pdf/energie_draft_report_biomasse_plus_amendments_en.pdf

Ποιό είναι το πρόβλημα με τις τοπικές οικονομίες στη περιοχή αυτού του νέου πολιτικο-οικονομικού μορφώματος, της Ένωσης της Μεσογείου, που εντοπίζεται από τους τεχνοκράτες της Ευρώπης;

«Λυπάται (ενν. η Ευρώπη) για το γεγονός ότι η Ευρω-Μεσογειακή περιοχή υποφέρει από έλλειψη επενδυτικής εμπιστοσύνης: υπενθυμίζει ότι η εμπιστοσύνη μπορεί να αποκατασταθεί μόνο με τη βελτίωση του οικονομικού και νομικού περιβάλλοντος μέσω μεγάλων δομικών αναδιαρθρώσεων, διασφαλίζοντας τη καλή διακυβέρνηση (σημ.: την είδαμε με την μηδενική ενημέρωση και συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού), την διαφάνεια και την επιβολή νομοθεσίας που στοχεύει στην ενδυνάμωση του ιδιωτικού τομέα, στο άνοιγμα των δημόσιων προμηθειών και στο να γίνει η περιοχή περισσότερο ελκυστική» (σελ. 5,  http://www.europarl.europa.eu/intcoop/empa/pdf/econ_final_en.pdf)

Προκειμένου να γίνει η Ευρω-Μεσογειακή περιοχή πιο ελκυστική για διεθνείς επενδύσεις, θεσμοθετούνται ζώνες ελεύθερου εμπορίου (ή συναλλαγών) (Free Trade Zones).

Τι είναι οι Ζώνες Ελεύθερου Εμπορίου ή Συναλλαγών (ΖΕΣ);

http://www.wd-deo.gc.ca/images/cont/11168-eng.pdf (στα αγγλικά)

http://en.wikipedia.org/wiki/Free_trade_zone (στα αγγλικά)

Oι «σκοτεινές» πλευρές των ΖΕΣ:

Barlow M., 2012, The Darker Side of Free Trade Between Canada and the U.S.
http://www.huffingtonpost.ca/maude-barlow/canada-free-trade_b_1942380.html

Οι ΖΕΣ ως απειλή για τα πατρογονικά δικαιώματα στη γη, στους φυσικούς πόρους και για την πολιτισμική προστασία
http://groups.yahoo.com/group/protecting_knowledge/message/1075?l=1

Περαιτέρω διάβασμα για τις Ζώνες Ελεύθερου Εμπορίου και τις επιπτώσεις τους σε τοπικές κοινωνίες και ιθαγενείς (ή ντόπιους) πληθυσμούς:

Madeley J., 2000, Hungry for Trade: How the Poor Pay for Free Trade, London: Zed Books Ltd. http://books.google.gr/books?id=T9AS3_qGOFYC&printsec=frontcover&dq=Hunger+Free+Trade&hl=en&sa=X&ei=hZMyUYqqM9DHtAbCx4GYDQ&redir_esc=y#v=onepage&q=Hunger%20Free%20Trade&f=false

Vos R., Ganuza E. et al, 2006, Who Gains from Free Trade? Export-led growth, inequality and poverty in Latin America, Oxon: Routledge
http://books.google.gr/books?id=kAb5ZXEMOjYC&printsec=frontcover&dq=social+consequences+of+free+trade&hl=en&sa=X&ei=5JUyUaDlFImN4gSeu4Ag&ved=0CF0Q6AEwBw#v=onepage&q=social%20consequences%20of%20free%20trade&f=false

Σύμφωνα με την εισήγηση που ψηφίστηκε στο δημοτικό συμβούλιο της 25ης Φεβρουαρίου και στη βάση της Διαδικασίας της Βαρκελώνης, σε πρώτο στάδιο ιδιωτικοποιούνται νερά και διαχείριση απορριμάτων:

«Στάδιο Α: Νερό και Απόβλητα»
– Για την ιδιωτικοποίηση των υδάτων:
Barlow M., Report Summary, “BLUE GOLD. THE GLOBAL WATER CRISIS AND THE COMMODIFICATION OF THE WORLD’S WATER SUPPLY”
http://www.ifg.org/analysis/reports/bgsummary.htm

Περισσότερο υλικό αναφοράς για την ιδιωτικοποίηση των νερών στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο: http://www.savegreekwater.org/?page_id=2

Παρακαλούμε διαδώστε το σε όλη την Ικαρία…

Ομάδα Έρευνας της Πρωτοβουλίας Πολιτών για τη Διάσωση του Πράμνειου Όρους

Advertisements
This entry was posted in Ενημερωτικό υλικό, Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s